top of page

ÅRSMELDING NORSK PINTOFORENING 2011

Styret:


Leder: Vigdis H. Aarestrup


Nest leder: Irene Ulset


Sekretær: Benthe Karin Hauge


Kasserer: Vigdis H. Aarestrup / Irene Ulset


Styremedlem: Jennifer Haagensen


Styremedlem: Anette Lilleborge


Revisor: Gro Tingelstad


Nettside ansvarlig: Benthe Karin Hauge


PP ansvarlig: Vigdis Aarestrup og Benthe Karin Hauge


Pga. lange reiseavstander har alle styremøter foregått ved hjelp av internett eller telefon.


Pga. kun 3 aktive styremedlemmer, har vi i 2012 holdt kontakten per telefon med unntak av helgen der vi avholdt jubileumsutstilling i Skien og to nettmøter/ Styremøter 8/2 og 10/8 2011- på MSN .


Aktiviteter:


Det har i 2011 kommet ut 1 nummer av foreningens flyers, Pinto posten også kalt PP. Og 1 større juleavisutgave som oppsummerte mye av det arbeide vi har gjort fra 2001, og frem til i dag.


Foreningen forsøker jevnlig å oppdatere hjemmesidene med informasjon, noe Benthe Karin sørget for, frem til leder tok over rundt oktober-11. Det ble få oppdateringer etter dette.


Styret i NPF møtte opp til hingstekåring på Starum i mars 2011 for å støtte medlemmene og å dele ut gavepremier som NPF hadde sørget for å samle inn i forkant til utstillerne.


Jennifer Haagensen og Vigdis Aarestrup møtte til avlmøte på Norsk Hestesenter 10/8.11.


Vi ble enig i en del forandringer som måtte gjøres i avlsplanen. Siden har vi fått beskjed om at vi har fått ny mal til avlsplanen, slik at alle skal revidere disse. Det ble også stilt spørsmål om vi kan utarbeide ett eiersert.I anledning vårt 10 års jubileum deltok også NPF med to representerte hester på Stav Martn 2011.


Dette ble meget godt mottatt av den tradisjonsrike markedsplassen, og vi var ett fargerikt innslag både lørdag og søndag denne helgen. Vi var ca. 12 medlemmer som holdt ”koken” denne helgen, med samling på campinghytte lørdagskvelden. Vi er ønsket velkommen tilbake i 2012.


Foreningen arrangerte 10 års jubileumsutstilling i Skien Travpark i 2011.


Det ble trykket opp nye forenings t- skjorter i anledning utstillingen, satt opp kiosk, og stand fra Den Beste sal v/Irene Ulset. Lørdagen før utstillingen ble det også samlet til felles grilling ved overnattingsstedet på Skien vandrerhjem, og mange av de lokale medlemmene dukket opp. Alt var meget vellykket, med flotte gavepremier til alle utstillerne.


Medlemsstatus:


Antall betalende medlemmer per 31.12.11 er 34 stk, hvorav 4 familie medlemmer, 4 støttemedlemmer, og 26 hovedmedlemmer. Dette er fortsatt ett sviktende medlemstall, og det er slitsomt når mange velger å vente med å betale medlemskap før rett foran for eksempel utstillinger. Her må alle bli flinkere til å verve inn medlemmer.


Hingster/føll.


I 2011 mottok vi bedeknings liste for 2010, for Sir Cisco med 10 hopper, Duke med 7 hopper og Bojek 5 hopper. Det ble født 3 føll etter Bojek, og 1 etter Duke i 2011. De andre har ikke meldt inn.


Bedekningstallet for 2011 er høyere, og det ventes flere føll etter de samme 3 hingster.


Mål for 2012:


  • Minst én samling/utstilling for medlemmene (med unntak av årsmøtet).
  • Representert med minst to hingster på hingsteutstillingen på Norsk Hestesenter.
  • Nye bedekninger/føll
  • Høyere medlemstall
  • PP skal ut 1 gang i året med oppsummering av hele året.
  • Større aktivitet i styret og flere styremedlemmer, med bedre fordelte arbeidsoppgaver.
  • Større aktivitet i de representerte fylkene, spesielt sørover.
  • Vi ønsker å formidle NH kurs med Jennifer Haagensen og saltilpasningskurs med Irene Ulset.
  • Vi ønsker at aktiviteten skal øke med en aktivitetspådriver.

Styret NPF

bottom of page