Norsk Pintoforening

Click here to edit subtitle

Saksliste for Årsmøte 2013.

1. Godkjenning av innkallelse, og saksliste

2. Valg av møteleder, referent, møtevitner og tellekorps

3. Årsmelding v/Vigdis Aarestrup

4. Årsregnskap v/Irene Ulset

5. Kort om oppjustering av vedtekter, som bør være klart i 2014.

6. Innkommene saker, fra medlemmer eller styret.

7. Valg av nytt styre.

8. Avlsplanen

9. Fastsette kontingent

10. Eventuelt

Frist for innsendelse av saker er 15.03.2013