Norsk Pintoforening

Click here to edit subtitle

   

                                                 Velkommen til årsmøte i Norsk Pintoforening 2019
                                                      Nebbenes kro, nordgående, 23.02.2019 kl 13.00

1. Godkjenning av innkallelse, og saksliste
2. Valg av møteleder, referent, møtevitner og tellekorps
3. Årsmelding v/Tone-Lise Duaas
4. Årsregnskap v/Tone-Lise Duaas
5. Budsjett 2019Saksliste
6. Valg
7. Hingstekåring
8. Bootcamp
9. Utstilling 2019
10. Dommersamling på Norsk Hestesenter
11. Pintosportscup
12. Gjennomgang av vedtekter
13. Eventuelt

Ang sak nr 6; valg.
Vi trenger ny kasserer, ny revisor og 2 nye styremedlemmer, forslag til kandidater sendes til leder på mail duaastonelise@gmail.com
Saker til punkt 12; eventuelt, kan også sendes til leder på overnevnte mailadresse.
Sakspapirer blir lagt ut et par dager i forkant av årsmøte, så de som ønsker å være tilstede via nett også har tilgang på disse.
Husk krav om betalt medlemskap for å ha stemmerett ved årsmøte og valgbar til verv, dette gjelder også ved ubetalt kontingent for 2018.
Dukes Painted Dakota ble kåret på Starum april 2018, med 3 premie og kan nå avle i årene fremover! Han er den andre sønnen av Norskavlede Taffy's Dependable Duke, som er kåret i Norge!                                         Vi gratulerer eier Jennifer Haagensen.

                                                                         HUSK MEDLEMSKONTINGENT FOR 20018!
                                                                                 Bli med i vårt fargerike fellesskap!

 

Årets gaver til utstilling 2017 var sponset av :


Skoies


Felleskjøpet Bø

Felleskjøpet Eidsvoll


Bø og Lifjell turridning


Epleblomsten,


Hyllest og Roars pels.