top of page

Vi trenger mer info fra dere!

Det er mange hester som vi mangler mange opplysninger om, og dere må være snille å hjelpe oss med det. Alle hester som er pintofarget klassifiseres som pinto og kan ligge på nett her på en av de forskjellige sidene.

Noen har fått ny eier, noen mangler helt, noen har fått flere avkom, eller at vi har et gammelt bilde, som godt kunne vært byttet ut.

Hvis dere eier hester her inne eller kjenner hester som er/skulle vært her vær vennlig å gi oss en lyd!

Hester, som ikke er valakker, som vi ikke har stamme/kopi/scann av stammen i passet, vil bli lagt inn under hester uten avlstillatelse inntil vi har fått bekreftelse på dette. Dette er for at alle skal kunne stole på den info som ligger på nett under de forskjellige avlsbøker.

På FORHÅND TAKK!

Vennligst send info til : Martine Venes Hansen, epost; martine123@live.com

PS: merk mailen med hestens navn.

Hester registrert NPF

bottom of page