top of page

Rase og formålsbeskrivelse for pintohester.

Pinto er ikke en rase, men en avlspopulasjon med hovedvekt på farger. Det er samtidig også både mulig og ønskelig at hesten entydig kan tilordnes en av de seks oppførte typene. Denne tilordningen gjøres på bakgrunn av hestens avstamming og/ eller på grunnlag av hestens ytre fremtoning. Kryssinger er ikke ønskelig, men heller ikke forbudt.


Betegnelsen Pinto forutsetter at fargemønsteret er typisk for pintoen og uforandret fra fødselen av. Man skiller mellom tobiano- og overotegninger.


Tobianomønsteret utmerker seg med rene konturer, hvit rygglinje, beina er stort sett hvite, man og hale er ofte tofargede og hodet har liknende avtegn som ensfargede hester har. Småflekker (mindre enn 10 cm i diameter) med rolige konturer forekommer og må ikke forveksles med tiger-pinto (tiger-pinto har mønstre som hos Knabstruper og Appaloosa).


Overomønsteret forekommer hovedsakelig med ujevnt avgrensede flekker. Det hvite går ut fra siden og krysser ikke rygglinjen. Hodet er hovedsakelig hvitt og beina har samme type avtegn, eller mangel på dette, som ensfargede hester.


Pintoer med en flekk på minst 10 cm i diameter, registreres som minimumspinto. Ved uenighet om minstekravet til en minimumspinto, avgjør avlslederen og raserepresentanten dette i fellesskap, evt. kan en uhildet person utnevnes av foreningslederen.

Typeinndeling:

· Pinto hunter

· Pinto pleasure

· Pinto stock

· Pinto liten varmblod ridehest

· Pinto ponni

· Pinto gangartshest

Pinto hunter:


En ridehest med tydelig pintomønster, som ellers tilsvarer varmblods ridehest. Det forlanges minst 75% varmblods ridehest i avstammingen evt. samme andel fra en tilsvarende rase. Dette gjelder både for hingster og hopper.


Bruksprøven er den samme som for varmblods ridehest.

Pinto pleasure (araber):


En elegant ridehest med tydelig pintomønster som er sterkt preget av arabisk innflytelse. Mankehøyden bør ligge mellom 148 og 160 cm i stangmål. Hingstene skal ha en andel på minst 50% araber, og hoppene en andel på 25% araber.


Bruksprøven er den samme som for varmblods ridehest eller araber.

Pinto stock (Quarter):


En kvadratisk og godt muskelsatt ridehest med tydelig pintomønster, egner seg spesielt godt til western- og fritidsriding. Den skal også være tydelig preget av amerikansk Paint Horse. Bevegelsene er tilpasset de utfordringer westernridingen gir; steglengde og bevegelsenes beskaffenhet står ikke i sentrum. Mankehøyden bør ligge mellom 145 og 160 cm i stangmål.


Inntil innføring av bruksprøver for hingster innen westerngrener vil det ikke bli krevd bruksprøve.

Pinto liten varmblods ridehest


En ridehest med tydelig pintomønster og mankehøyde mellom 148 og 158 cm i stangmål, og som ligner en mindre varmblods ridehest.


Bruksprøven er den samme som for varmblods ridehest.

Pinto ponni (sportsponni):


En ponni med tydelig pintomønster som i størst mulig grad tilsvarer en sportsponni og som egner seg for alle typer riding og kjøring. Mankehøyden bør ligge mellom 118 cm og 148 cm i stangmål.


Bruksprøven for pinto ponnier over 135 cm. stm. tilsvarer bruksprøven for sportsponni. Bruksprøven for pinto ponnier under 135 cm stm tilsvarer bruksprøven for Dartmoor og Shetlandsponni.

Pinto gangartshest:


En hest med tydelig pintomønster som oppfyller avlsmålene for American Saddle Horse, Hackney, Morgan eller Tennessee Walking Horse. Mankehøyden bør ligge mellom 152 og 165 cm i stangmål. For hingstene forlanges 100% avstamming fra en av de oppførte rasene, og for hoppene blir det forlangt minst 50% av en av rasene.


Inntil innføring av bruksprøver for gangartshester vil det ikke bli krevd bruksprøve.

Hester som ikke kan innordnes under en av de 6 typene blir oppført med ”pinto” i papirer uten noe ytterligere tillegg av type.


Ensfargede føll etter hester som er oppført i grunnbok for pintoer, og som ikke kan innordnes i noen annen avlsbok, forblir oppført i grunnbok for pintoer med tillegget ”ensfarget”. Det vil på denne måten dannes en oppsamlingsbok for ensfargede avkom. For ensfargede avlshester som er oppført i grunnbok for pintoer blir bedekning oppført i grunnbok for pintoer.


Ensfargede avkom som tester positivt for fargegen, kan stilles og kåres som pinto på lik linje med flekkete hester.


Hvis man vil sette inn pintohingster som i følge avlsmålsetningsbeskrivelsen ikke må avlegge bruksprøve, men som faller utenfor rammene for deres rase/ type, må det avlegges bruksprøve for en tilsvarende type.

Det er absolutt forbudt å krysse inn følgende typer/ raser i pintoavlen:

  • Tigermønstrede av alle raser
  • Rene kaldblods/ trekkhester
  • Islandshester
  • Shetlandsponnier
  • Fjording
  • Dølehest
  • Nordlandshest/ Lyngshest

Avlsplanen 2008 for Pinto, er stengt for bruk av travblod i avl, slik den har vært fra oppstart av NPF.


Det er ikke tillat å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe, i likhet med de fleste avlsforeninger som er oppdatert på dette.


Det er åpnet for å bruke kårede hingster med helhetskarakter over 7 i følgende raser:

NV, Eng.fullblod,Araber,shagya araber og sportsponni.

Disse skal bidra til bredere valg av hingstemateriale.

bottom of page