top of page

Bedekningsbetingelser

BEDEKNINGSBETINGELSER

FOR

(hingstens navn)

(bilde av hesten)

Velkommen til Stutteri…….

Før du kommer vil vi gjerne at du skal fylle ut dette skjemaet.

Vi gleder oss til å ta imot dere.

Informasjon om hoppeeier:

Informasjon om hoppa:

(Hingstens navn) mottar hopper på følgende vilkår:

Det forutsettes at hoppene er sunne og raske og at de kommer fra en sykdomsfri besetning. Det forutsettes også at hopper som kommer til bedekning bærer tydelig preg av korrekt fysisk form.

Hoppen må være vaksinert og ha fått ormekur 2 uker før ankomst til Stutteri ……., samt at hun er nybeskjært og uten sko. Dersom hoppen har føll ved fot må også den ha fått ormekur.

Av hensyn til hingsten og de andre hoppene som er til bedekning, forbeholder vi oss rett til å forlange at alle goldhopper og hopper som nylig har hatt en komplisert følling, kan forevise en ren svaberprøve, som skal være tatt i siste brunst før bedekningen.

Hoppene går i sammen med hingsten, naturligvis med tilsyn flere ganger daglig. Hoppen vil bli bedekket naturlig. Av hensyn til hingsten forbeholder vi oss rett til å fjerne hopper fra beitet, hvis denne utviser unormal flokk atferd og er årsak til unødig uro i flokken.

Såfremt hoppen ikke er drektig etter maks. 2 bedekningsperioder eller utviser unormal brunst, kan vi kreve at det tas en undersøkelse av hoppen.

Hoppen og et eventuelt føll oppholder seg på Stutteri…. på hoppe eierens regning og risiko.

Vi forbeholder oss rett til - på eierens regning - å tilkalle dyrlege til hoppen eller føllet, hvis vi mener det er nødvendig.

Prisen for en bedekning er _________ kr. med et tillegg på _____kr pr. dag i beiteleie.

Ved booking av bedekning betales et depositum tilsvarende halvdelen av bedeknings prisen. _______ kr. Restbeløpet betales ved hoppens ankomst til Stutteri _________. Beiteleie avregnes når hoppen avhentes etter endt bedekning.

Hoppen kan før hjemreise tilbys ultralyd som betales av hoppeeier. Ønskes hoppen scannet skal dette opplyses ved hoppens ankomst.

Springseddel skal sendes inn så snart føllet er født, uansett om det er dødfødt/levende.

Jeg har lest og godtar avtalen:

Dato:                               Signatur:

____________                   _____________________________________

STUTTERI ……………..

v/ navn og etternavn

Gateadresse

Postnr./sted


Telefon:


E-mail:

Hjemmesideadresse:

bottom of page